?

Log in

No account? Create an account

ea_philos_kma


Філософія Східної Азії (Китай, Японія)


Previous Entry Share Next Entry
Зауваження щодо транслітерації китайських та японських термінів і власних назв
Бамбук
confucianus wrote in ea_philos_kma
Тема не зовсім філософська, проте історикам філософії Східної Азії це важливо знати. А у найближчій перспективі знадобиться під час написання реферату.
Транслітерація китайських та японських термінів і власних назв – це запис їх за допомогою інших писемностей, у нашому випадку – латиниці (романізація) або кирилиці (у російському чи українському варіанті). Ця процедура зазвичай створює певні складності для всіх, хто стикається з відповідним матеріалом. Зокрема, виникають проблеми “перекодування” з латинської та російської транслітерації на українську. Більшість проблем викликана відсутністю усталених систем української транслітерації для китайської та японської мов, а також браком необхідних знань у перекладачів. Внаслідок цього виникають різні почваркуваті форми написання, на зразок “Фуджи” або “суши”, або, що значно гірше, такі перекручення, що просто неможливо впізнати, що мається на увазі. Наприклад, “ци” і “ці” – це різні слова в китайській мові (цей приклад, до речі, показує, що “правило дев’ятки” у транслітерації китайських слів застосовувати не можна).
Оскільки написання реферату передбачає роботу з англомовними текстами, доцільно почати з систем романізації, які в них використовуються. Історично склалося так, що майже в кожній європейській мові використовуються свої системи транслітерації для китайської мови, оскільки багато звуків цієї мови не мають однозначних відповідностей у європейських мовах. В англомовних текстах використовуються найчастіше дві системи – Вейда-Джайлза (Wade-Jiles, 1892) та пін’їнь (pingyin, 1958). Пін’їнь – це система романізації, офіційно прийнята в КНР, що має міжнародний статус з 1979 р. Для японської мови найчастіше використовується система Хепберна (Hepburn,1867). Нині зазвичай використовується тзв. “переглянута” система Хепберна (revised Hepburn).
Як їх розпізнати? Характерні ознаки системи Вейда-Джайлза – використання апострофа та сполучень букв hs, ts, tz, ien, yen. Характерні ознаки пін’їня – використання букв x, q, c (без h), букв z, r на початку складу, сполучень zh, ong. Система Хепберна використовується лише для японської мови, яку легко відрізнити від китайської насамперед за довжиною слів.
Тепер – про системи кириличної транслітерації. У російськомовних наукових текстах (наприклад, у нашому підручнику Фен Юланя) для китайських слів використовується транслітерація Палладія (1839, 1888), а для японських – транслітерація Поліванова (1917). Української системи транслітерації китайських слів, наскільки мені відомо, досі не розроблено. На практиці використовується система Палладія з замінами російських літер на відповідні українські там, де треба (ы-и, и-і, э-е тощо). Для японських слів існує дві системи – І. П. Бондаренка (1999) та М. П. Федоришина (1994). Система Бондаренка – це, практично, українізована система Поліванова (особливо варто звернути на заміну російського г українським ґ), а в системі Федорошина головна відмінність – вживання літери ц замість поліванівської т у деяких складах: ти-ці, тё-цьо, тю-цю, тя-ця. Особисто я зазвичай користуюся системою Федоришина, але нічого проти системи Бондаренка також не маю.
Докладніше дивіться:
Прошина З. Г. Передача китайских, корейских и японских слов при переводе с английского языка на русский и с русского языка на английский. – Москва: АСТ: Восток-Запад, 2005.
Федоришин М. С. Українська транскрипція японської мови. - Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 1994.
Бондаренко І. П. Практична транскрипція японських слів літерами українського алфавіту // Доповіді та повідомлення IV Міжнародного конгресу україністів. – К., 2002.
Бондаренко І. П. Транскрипція японської лексики літерами українського алфавіту // Записки з українського мовознавства (Зб. наукових праць ОДУ). – Одеса, 1999. – Вип. 7.
Інтернет-ресурси:
Система Вейда-Джайлза
Пін’їнь
Система Хепберна
Система Палладія
Система Поливанова

  • 1
О! Знайшов цю сторінку через гугл за запитом "Українська транскрипція японської мови федоришин". Слухай, а де цю саму систему Федоришина можна узяти? Є вона десь в інтернеті?

Не знаю, чи є система Федоришина в Інтернеті. Він викладає у Львівській Політехніці, може, на їхньому сайті?

  • 1